Marka Planlama

Güçlü markalar oluşturmak için güç,vizyon ve bilgi birikimi gerekir.

Gelecek de kendisine pazarda yer bulmak isteyen her şirket Marka olmak zorundadır. Marka olmaya giden pek çok yol , şirketi marka kimliğine kavuşturur. Bu yollara baktığımızda şirketlerin özgün, farklı, inovatif ve kimlik oluşturmaları kaçınılmazdır.

Bir markayı marka yapan tüketicilerin, paydaşların ve rakiplerinin değerlendirmesidir. Tüketiciler bir markayı satın alırken aslında güven ve kimlik satın alırlar. Bu bağlamda her şirketin asli görevi kimlik oluşturmaları ve hedefleri doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası marka olmalarıdır.

“Marka mesajınız sizin ne kadar özel olduğunuzu anlatmalı, ne kadar ucuz olduğunuzu değil... Amaç markanızı diğerlerinden ayıran özelliği satmaktır.”

– Larry Light


MARKA İSİMLENDİRME: 


Marka olmak isteyen bir şirket açısından en etkili karar, şirketin marka isminin ne olacağıdır. Tüketiciler tarafından bilinen ve şirketin görünen yüzü, öncelikle isim ve logolardır. Dolayısı ile uzun vadede başarıyı mümkün kılan zihinler de ve bilinç altına yerleşebilecek bir maka ismine sahip olmaktır.

Marka olacak bir isim bulmak kolay değildir. Özellikle dil farkından dolayı Marka ismi farklı ülkeler ve kültürlerde değişik anlamla içerebilir. Marka ismi tüketicilere bir anlam bile ifade etmeyebilir. Dolayısı ile , Marka ismi dinamik, akılda kalıcı ve dil açısında kolay olmalı ,kurum kimliğini yansıtmalıdır.
“Unutmayın bir markanın; ismi, sloganı, logosu, web sitesi, reklam mesajları, hedef kitlesi, ürün fiyatı, mağaza yada ofisi marka konumlandırma sonrasında belirlenmelidir”
MARKA KORUMA

Markaların korunmasının en yaygın yolu markanın tescil edilmesidir. Bunun dışında markanın imitasyonlara karşı da korunması gerekir. Kurum kişi ve kimliğine yakışan marka oluşturmak için hissedarların şirket yöneticilerinin paydaşlarının ve çalışanların tarafında da etlik ve ahlak kuralları tarafından da korunması gerekir.

Marka tescili marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen önemli bir unsurdur. Tescil edilen marka 10 yıl süre ile koruma altına alınır ve sürenin dolması durumunda yenilenmesi gerekir. Marka tescilleri şirketler üzerine yapıldığı gibi kişiler üzerine de yapılmaktadır.


MARKA ANALİZİMarka olma sürecinde pek çok doğrunun birleşmesi gerekir. Bazı zamanlar da marka değerinin altında olabilir. Bunu analiz etmek ve yerinde müdahaleleri gerçekleştirmek uzun vade de markanın güçlenmesine olanak sağlar. Eksik olan yönler tamamlanır ve marka kimliğine aykırı tespit edilenler düzeltilir veya terkedilir. Kimlik açısından olması gereken yenilikler ve geleceğe yönelik beklentiler açısından iyileştirmeler sağlanır. Süreç içerisinde farklı kanallardan geri bildirimler sağlanır ve marka kimliği açısından gerekenler hayata geçirilir.


MARKA PAZARLAMA STRATEJİSİGünümüz dünyasında değişim ve gelişim tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar hızlıdır. Dolayı ile yapılan tüm analizler pek çok değişken tarafından çok kısa bir süre içerisinde geçerliliğini yitirir. Hedeflerin ve stratejilerin yapılan reklamların sloganların sürekli olarak güncellenmesi gerekir.

Markanın gelecek de kendisini konumlandıracağı yer büyük çoğunlukla markasına verdiği değer ve markasına yaptığı yatırımlarla mümkün olur.

Güçlü bir marka inşa etmenin doğal bir sonucu olarak pazarlama ve satış stratejileriniz kolaylıkla başarıya ulaşabilir. Marka bilinirliği sayesinde yeni çıkarılan ürün veya hizmete güven duyulur ve tüketici tarafından satın alma davranışı gözükür.


MARKA REKLAM VE TANITIMLARIMarka, oluşturulma sürecinde markanın bilinirliğinin arttırılması ana hedeflerdendir. Bu hedeflerin alt basamaklarına marka yayma stratejileri denmektedir.

Markanızın reklamları yine markanızın hedef kitlesine göre belirlenmektedir. Bunlar yaş, cinsiyet, bulunduğu lokasyon ve ilgi alanları olduğu gibi, facebook, google, instagram gibi sitelerde de markanızın hedef kitlesinin reklamlarının doğru noktadan yayılması gerekmektedir.

Marka yayma stratejileri; Marka değerimi arttırmak, pazardaki gücü arttırmak, tüketici farkındalığını arttırmak,  satışları arttırmak ve markanın uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapılır.


MARKA KİMLİĞİ YENİLEME
Ülkemizde şirketlerin büyük çoğunluğu aile şirketi kapsamındadır. Şirketler büyümeye başladıkça kurumsallaşmaları gerekir ve kurumsal kimliğe ihtiyaç duyarlar. Ayrıca şirketlerin büyüme stratejileri yaptıkları değişiklikler sonucu yeni kimliklerini yansıtacak marka çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Geçmişin izlerinden kurtulmak, rakiplere fark atabilmek, gelecek hedefleri tutturmak için kurumsallaşmaları ve kurumsal marka çözümlerine ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacın neticesinde marka çözümlerine yatırım yapmaları ve önceliklerini bu sürecin doğru yönetilmesine vermeleri gerekir.

Marka kimliği yaratma süreci insanın dünyayı büyük oranda görsel olarak algılaması neticesinde görsel bir temele dayanır. Ancak markanın işitsel, dokunsal ve kokusal anlamda kimlik unsurlarının da tasarlanması gerekebilir.