Yemekhane Kontrol Sistemi, personelin, yemek zamanının kayıt altına alınması ve bu kayıtlar üzerinden gerekli raporların oluşturulmasını sağlayan bir sistemdir. Kart okuyucular, Parmak İzi okuyucular ile çalışabilir, her türlü kapı ve turnike geçişini destekler. Saat aralığında yetki verebilme, yemek bazlı farklı yemek ücreti tanımlama (Kahvaltı Öğlen, Akşam Vb.), personele yemek hakkı veya toplam ücret tanımlama, tek öğün için tek geçiş yetkisi tanımlayabilme, personel geçiş yetkisi verebilmektedir.

 
Personel ya da misafir yemekhane girişine konulan PDKS terminaline önce kartını okutur, sistem bir kere izin verdiğinden dolayı kişinin hakkı olmadan daha fazla yemek alması önlenmiş olur. Böylece işletme yemek giderlerini tutacak ve israftan kolayca kaçınacaktır. 
Personelin vardiyasına göre yemek hakkı düzenlenir. 
Sistem çeşitli ihtiyaçlara göre kişi ve firmalara özel olarak da düzenlenebilen esneklikleri barındırmaktadır. Yemekhane girişlerine konulacak olan turnike yemekhane terminali ile de turnikeli geçişler sağlanmış olur.
 
Yemekhane Çözüm Sistemleri, işletmenizde bulunan yemekhane geçiş noktalarına kurulan turnike üzerine kartlı ya da parmak izli çözümlerle sağlanacaktır. Yemekhane çözümlerinin en başında gelen, personelin öğün haklarını düzenleyerek herkesin eşit ve adaletli şekilde yemekhaneden yararlanabilmesi sağlamaktır. İşletme boyutu büyüdükçe yemekhane daha önemli bir maliyet noktası olmaya başlar, her önemli maliyet noktasında olduğu gibi iyi denetlenmesi tasarruf ve ekonomi için bir gerekliliktir.