Araştırmaya katılan kadınların yüzde 55,7’si son bir yıl içinde bilgisayar kullanmazken aynı oran erkeklerde yüzde 37,3. Cinsiyet bağımsız olarak rakamlara bakarsak; araştırmaya katılan bireylerin yüzde 46,5’inin son 1 yıl içinde bilgisayar kullanmadığını görüyoruz.
 
TÜİK’in araştırmasına göre bilgisayar kullanım oranları ile internet kullanım oranları birbirine fazlasıyla yakın. Örneğin araştırmaya göre son 1 yıl içinde bilgisayar kullanmayanların oranı yüzde 46,5 seviyesindeyken internet kullanmamada da oran 46,2.